Gebruik rekenmodellen bij het begeleiden van teelten!

De rekenmodellen van B-Mex kunnen uitstekend worden gebruikt in het begeleiden van teelten. In de rekenmodellen van B-Mex worden wetenschappelijke kennis en actuele gegevens van bedrijven gekoppeld. Hierdoor kan voor tuinder en teeltadviseur inzichtelijk worden gemaakt wat de stand van het gewas is, de verwachte oogst of hoe het klimaat beter geregeld kan worden. De rekenmodellen kunnen gebruikt worden om scenario’s te berekenen en voorspellingen te doen voor het gewas. Belangrijke factoren die voorspeld kunnen worden zijn onder andere of het gewas op de juiste tijd en in de juiste hoeveelheid klaar is en of het de gewenste kwaliteit heeft. Ook het optimaliseren van kosten en middelen spelen hierbij een belangrijke rol. De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence worden hierbij gebruikt. De verschillende gewasmodellen worden via websites beschikbaar gesteld. De modellen worden zo aangeboden, dat het mogelijk is om met het model te puzzelen, waardoor meer inzicht in de situatie verkregen kan worden of deze geoptimaliseerd kan worden.

Wilt u meer weten over B-Mex of heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Terug